Taşma kovası
EBW’nin taşma kovaları, yer altı akaryakıt tanklarına normal dolum sırasında dökülen akaryakıtı toplayıp tekrar tanka aktarmak için tasarlanmıştır. Taşma kovaları dökme demir veya kompozit malzemeden olabilir. Slip-On (uyarlama) modellerde, kovaya taşan akaryakıtı boruya aktarmak için conta flanşlı cıvata kullanılır. Bu model kurulum sırasında rizer kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Aşırı dolum önleme valfi(overfill)
708 Autolimiter® aşırı dolum önleme valfi (overfill prevention valve), ürün teslimi esnasında bir yer altı depolama tankının aşırı doldurulmasını önlemek amacıyla tasarlanmış kendi kendini besleyen iki aşamalı bir kesme (shut-off) valfidir.  Bir dolum esnasında yer altı depolama tankının sıvı seviyesi tank kapasitesinin 92% sine ulaştığında ürün tankın içinde üst şamandıraya yükselir. Vana birinci kademesini devreye sokar ve normal akış, 10% oranında azaltır. Vananın birinci kademesinin devreye girmesiyle sağlanan akıştaki azalma,  tanker şoförüne tank seviyesinin 95% seviyesinde olduğuna dair bir uyarı gönderir. Bunun üzerine tanker şoförü dolumu durdurur ve dolum hortumu içindeki yakıtı da tanka boşalttıktan sonra hortumu çıkarır. Tank seviyesi 95% e ulaştığında üst şamandıra ürün akışını tamamen kapatır. 708 Autolimiter ® modelleri, standart çift noktası buhar kurtarma, çift nokta CARB EVR buhar kurtarma, çift nokta biyoyakıt (E85 ve biyodizel) uygulamaları ve tek noktadan eşeksenli dolgu ve buhar dönüş uygulamaları dahil olmak üzere hemen hemen tüm yeraltı depolama tankı uygulaması ile uyumlu bulunmaktadır.

SHUT-OFF VALVE
EBW’nin acil durum shut-off valfleri yangın ve çarpma gibi acil durumlarda hattan dispenser’a akaryakıt akışını keser.  Patentli adaptör mandalı darbe anında atar, bu atma iç kapakçıkları kapatarak kırılma olasılığına karşı sızdırmazlık sağlar. Yangın durumunda da mandallardan zayıf olan erir ve atar, bu atma ile iç kapakçıkları kapatarak kırılma olasılığına karşı sızdırmazlık sağlar.

RHINOFLEX (WEC)  marka kompozit dolum hortumu

5 metre uzunluğunda tankerden tanka akaryakıt boşaltılmasında kullanılan emniyetli hortumdur. 3″ veya 4 ” olarak

Kopyala